Wzór umowy

Wzór umowy

Renta dożywotnia od Funduszu Hipotecznego DOM to rozwiązanie, które najlepiej zabezpiecza interesy osób starszych. Fundusz oferuje Seniorom umowę o dożywocie, która zawierana jest zawsze w formie aktu notarialnego. Konstrukcja naszych umów oparta jest na zapisach kodeksu cywilnego, w szczególności artykułów nr 908-916, które bezwzględnie zapewniają Seniorowi prawo dożywotniego zamieszkiwania lokalu oraz stałą wypłatę renty.

Bezpieczna umowa o dożywocie z Funduszem Hipotecznym DOM to:

  • precyzyjne określenie obowiązków ciążących na Funduszu w kwestii wypłaty świadczenia i jego waloryzacji, opłacania podatku od nieruchomości oraz ubezpieczania nieruchomości;
  • w umowie Fundusz poddaje się egzekucji w trybie art. 777 §1 kodeksu postępowania cywilnego
    co do zapłaty świadczeń;
  • zapewnienie wpisu prawa dożywocia i służebności osobistej mieszkania do działu III księgi wieczystej, co zwiększa ochronę prawną Seniora.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór umowy o dożywocie, wykorzystywany przez Fundusz Hipoteczny DOM. Warto jednak pamiętać, że każda umowa ma indywidualny charakter, wynikający z konkretnej sytuacji i oczekiwań Seniora, zgłaszanych w czasie uzgadniania warunków umowy.

Zostaw nam swój numer a konsultant skontaktuje się z Tobą.
Skip to content