Kontakt

KONTAKT

Fundusz Hipoteczny DOM świadczy usługę renty dożywotniej w miastach na terenie całej Polski. Posiadamy naszych przedstawicieli (Ekspertów) w największych aglomeracjach.

Nasi Eksperci dojeżdżają do osób zainteresowanych naszą ofertą na terenie podległych im województw.

Centrala Funduszu Hipotecznego DOM mieści się w Warszawie.

Centrala

Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

ATRIUM PLAZA, al. Jana Pawła II 29

(skrzyżowanie al. Jana Pawła II i ul. Elektoralnej)

00-867 Warszawa


Infolinia: 801 005 801

Infolinia dla telefonów komórkowych: 530 000 344

Centrala: +48 22 100 50 00

Fax: +48 22 100 50 01

info@funduszhipoteczny.pl


Dział Marketingu:
E-mail: marketing@funduszhipoteczny.pl


Rekrutacja:
E-mail: rekrutacja@funduszhipoteczny.pl

  Imię i Nazwisko*

  Nr telefonu*

  Adres e-mail

  Zapytanie

  OŚWIADCZENIE

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – obsługa przesłanego zapytaniaZobacz treść >

  Niniejszym wyrażam dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i przedstawienia oferty.

  Zapoznałem się i zgadzam się z powyższym oświadczeniem *

  Zgoda na przesyłanie informacji handlowych Zobacz treść >

  Niniejszym, na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty e-mail od podmiotu Fundusz Hipoteczny DOM S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa.

  Zapoznałem się i zgadzam się z powyższym oświadczeniem

  Zgoda na przesyłanie ofert handlowych oraz kontakt ze strony pracowników Zobacz treść >

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu bieżącego przekazywania przez Administratora danych osobowych aktualnych informacji oraz prezentacji produktów Administratora danych osobowych, w tym także do kontaktu ze strony pracowników oraz innych osób działających na rzecz Administratora danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Zapoznałem się i zgadzam się z powyższym oświadczeniem

  Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Zobacz treść >

  Niniejszym, na podstawie art. 172 ust. 3 Ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800), wyrażam zgodę na wykonywanie telefonicznych połączeń w związku z oferowaniem przez podmiot Fundusz Hipoteczny DOM S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa indywidualnego zestawu ofert.

  Zapoznałem się i zgadzam się z powyższym oświadczeniem

  Klauzula informacyjna Zobacz treść >

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest Fundusz Hipoteczny DOM S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, adres email: iod@funduszhipoteczny.pl (zwana dalej Spółką);

  • Spółka wyznaczyła Inspektora ochrony danych w osobie Pawła Markiewicza, z którym można się skontaktować na adres widoczny w pkt. 1 powyżej lub na adres email: iod@m3mcom.pl;

  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
   i zakresie niezbędnym do przygotowania i przedstawienia Państwu oferty, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na potencjalnej obronie, ustalaniu lub dochodzeniu ewentualnych, a niesprecyzowanych na chwilę pozyskiwania Państwa danych osobowych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  • dotyczące Państwa dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy podanie takich danych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa;

  • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  • Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

  • przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych tj., do otrzymania od Spółki Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych – uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa);

  • przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
   na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  • przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

  • podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania i przedstawienia Państwu oferty;

  • Państwa dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego przetwarzania, nie będą także profilowane.

  Zapoznałem się i zgadzam się z powyższym oświadczeniem *


  Zalety renty dożywotniej

  BEZPIECZEŃSTWO

  Bezpieczne rozwiązanie finansowe, które gwarantuje dożywotnią wypłatę świadczeń.

  REGULARNA WYPŁATA

  Co miesiąc otrzymujesz rentę dożywotnią, która poprawia domowy budżet.

  GWARANCJA

  Masz gwarancję zamieszkiwania w swoim domu lub mieszkaniu do końca życia.

  BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW

  Wszystkie koszty zawarcia umowy, takie jak wycena nieruchomości, notariusz i zaświadczenia pokrywa Fundusz Hipoteczny DOM.