Nota prawna

Nota prawna

Przez Fundusz Hipoteczny DOM należy rozumieć Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w XIII WG KRS, nr KRS: 0000389370, NIP: 527-25-89-498, REGON: 141621017 o kapitale zakładowym 1.150.000,00 zł.

Korzystanie z serwisu internetowego www.funduszhipoteczny.pl odbywa się zgodnie ze wskazanymi poniżej warunkami i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki.

Zawartość niniejszego serwisu jest własnością Funduszu Hipotecznego DOM S.A. z siedzibą w Warszawie („Fundusz”). Zawartość serwisu chroniona jest prawem autorskim. Fundusz posiada wszelkie prawa do treści, zdjęć i znaków graficznych znajdujących się w serwisie.

Zawartość niniejszego serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszego serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia Funduszu.

Z przyczyn technicznych niezależnych od Funduszu – dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia.

W związku ze specyfiką działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym.

Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych, niebędących własnością Funduszu. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści, którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo/marki Funduszu.

Zostaw nam swój numer a konsultant skontaktuje się z Tobą.
Skip to content