Strona główna /

Jak wyliczyć rentę?

Jak wyliczyć rentę dożywotnią?

Aby wyliczyć wysokość renty dożywotniej oraz potencjalną kwotę wypłaty na start, przeprowadzamy krótką, niezobowiązującą ankietę telefoniczną.

Wypełnij i wyślij poniższy formularz, a nasz konsultant oddzwoni, by zebrać dane niezbędne do przygotowania indywidualnej kalkulacji świadczenia.

Niniejszym wyrażam dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i przedstawienia oferty.
Niniejszym, na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty e-mail od podmiotu Fundusz Hipoteczny DOM S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa.
Niniejszym, na podstawie art. 172 ust. 3 Ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800), wyrażam zgodę na wykonywanie telefonicznych połączeń w związku z oferowaniem przez podmiot Fundusz Hipoteczny DOM S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa indywidualnego zestawu ofert.

Jakiej wysokości świadczeń możesz się spodziewać?​

Zobacz, jakie wypłaty otrzymali do tej pory nasi Klienci.

Zostaw nam swój numer a konsultant skontaktuje się z Tobą.

Klauzula informacyjna

Klauzula Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Fundusz Hipoteczny DOM S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, adres email: iod@funduszhipoteczny.pl (zwana dalej Spółką);
 • Spółka wyznaczyła Inspektora ochrony danych w osobie Pawła Markiewicza, z którym można się skontaktować na adres widoczny w pkt. 1 powyżej lub na adres email: iod@m3mcom.pl;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i przedstawienia Państwu oferty, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na potencjalnej obronie, ustalaniu lub dochodzeniu ewentualnych, a niesprecyzowanych na chwilę pozyskiwania Państwa danych osobowych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • dotyczące Państwa dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy podanie takich danych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 • przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych tj., do otrzymania od Spółki Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych – uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa);
 • przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania i przedstawienia Państwu oferty;
 • Państwa dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego przetwarzania, nie będą także profilowane.
Skip to content