Strategia Spółki

Strategia Spółki

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w okresie kilku najbliższych lat planuje realizację dwóch podstawowych celów strategicznych:

  1. wzrost ilości i wartości zawieranych umów z nowymi klientami i uzyskanie dodatniej rentowności,
  2. utrzymanie pozycji lidera na rynku hipoteki odwróconej

Strategia Spółki zakłada stały rozwój i wzrost portfela zarządzanych nieruchomości przy zachowaniu równowagi finansowej. Zwiększanie wartości portfela nieruchomości oraz dywersyfikacja bazy klientów pozwoli Emitentowi również na ograniczenie ryzyka związanego z przyjętymi modelami statystycznymi i strukturą posiadanych nieruchomości. Zwiększenie skali działalności umożliwi wzrost efektywności wydatków związanych z promocją i reklamą oferty Funduszu.

Obecnie posiadana pozycja lidera na polskim rynku usług hipoteki odwróconej jest wynikiem znacznych kwot przeznaczanych na promocję oferty i edukację Seniorów w zakresie zalet hipoteki odwróconej. Fundusz zamierza utrzymać wiodącą pozycję na rynku i wykorzystać ją do zbudowania silnej marki o największej rozpoznawalności wśród Seniorów, co zwiększy efektywność sieci sprzedaży. Kontynuowane będą działania związane z budowaniem społeczności Seniorów (Kluby Seniora DOM) oraz promowaniem instytucji odwróconej hipoteki w mediach. Wyższa rozpoznawalność marki Funduszu wśród Seniorów może przyczynić się do osłabienia pozycji potencjalnej konkurencji ze strony dużych instytucji finansowych w przypadku wejścia w życie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Strategia marketingowa

Emitent jako pionier odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym w Polsce edukuje Seniorów, media i opinię publiczną w zakresie zalet i regulacji prawnych instytucji odwróconej hipoteki. Rynek odwróconej hipoteki znajduje się w fazie konstytuowania standardów na poziomie relacji klient – instytucja. W związku z tym niezbędne są działania budujące świadomość tej usługi zarówno wśród jej adresatów (Seniorów), jak i przedstawicieli mediów, administracji publicznej czy ustawodawcy. Spółka ponosi znaczne koszty tych działań, jednakże w ten sposób zarówno zwiększa wiedzę i świadomość Seniorów, jak również utrzymuje pozycję lidera tej usługi w Polsce.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. od momentu powstania konsekwentnie realizuje strategię budowania rozpoznawalności i renomy swojej marki u Seniorów poprzez np. kampanie telewizyjne docierające do szerokiego grona Seniorów. Dzięki temu Seniorzy identyfikują usługę odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym z marką Funduszu, co pozwala przyciągać kolejnych klientów. Dzięki aktywnemu udziałowi przedstawicieli Funduszu Hipotecznego DOM w dyskusjach na temat hipoteki odwróconej w mediach, niemal wszystkie informacje prasowe czy telewizyjne na temat usług odwróconej hipoteki podawane są ze wzmianką o firmie Funduszu.

Strategia marketingowa zakłada również aktywizowanie i budowanie społeczności Seniorów wokół marki Emitenta poprzez m. in. wydawanie kwartalnika „Życie Seniora”, tworzenie Klubów Seniora DOM oraz prowadzenie internetowej wirtyny dedykowanej Seniorom www.zycieseniora.com. Działanie te mają na celu promowanie wizerunku Spółki jako podmiotu działającego na rzecz aktywizacji Seniorów i w konsekwencji utrwalania pozytywnego odbioru jego oferty. W procesie sprzedaży usługi renty dożywotniej/odwróconej hipoteki istotną rolę odgrywa bowiem tzw. „marketing szeptany” – rekomendowanie usługi Funduszu potencjalnym klientom przez jego obecnych klientów. Seniorzy szczególnie obdarzają zaufaniem osoby w swojej grupie wiekowej: znajomych, sąsiadów, rodzinę. Powyższe działania marketingowe umożliwiają Seniorom wymianę poglądów i doświadczeń związanych ze świadczoną przez Spółkę usługą.

Podziel się z innymi - udostępnij:

Jakiej wysokości świadczeń możesz się spodziewać?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, czy renta dożywotnia może również Tobie pomóc cieszyć się życiem na emeryturze.

Zostaw nam swój numer a konsultant skontaktuje się z Tobą.
Skip to content