Wniosek

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem informacji dotyczącej wysokości renty oraz chcą Państwo umówić się na indywidualne spotkanie z Ekspertem Funduszu Hipotecznego DOM S.A., prosimy o wypełnienie wniosku.  Wypełnienie wniosku nie zobowiązuje do zawarcia umowy. Umożliwia bezpłatne przedstawienie Państwu oferty przez naszego konsultanta.

OŚWIADCZENIE

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – obsługa przesłanego zapytania Zobacz treść >

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu obsługi zapytania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679.


Zapoznałem się i zgadzam się z powyższym oświadczeniem

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych Zobacz treść >

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu bieżącego przekazywania informacji handlowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).


Zapoznałem się i zgadzam się z powyższym oświadczeniem

Zgoda na przesyłanie ofert handlowych oraz kontakt ze strony pracowników Zobacz treść >

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu bieżącego przekazywania przez Administratora danych osobowych aktualnych informacji oraz prezentacji produktów Administratora danych osobowych, w tym także do kontaktu ze strony pracowników oraz innych osób działających na rzecz Administratora danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Zapoznałem się i zgadzam się z powyższym oświadczeniem

Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Zobacz treść >

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych moich danych osobowych przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu bieżącego przekazywania informacji o produktach za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, komputer).


Zapoznałem się i zgadzam się z powyższym oświadczeniem

Klauzula informacyjna Zobacz treść >

Fundusz Hipoteczny DOM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że jest administratorem danych osobowych i przetwarza je w celu realizacji zawartej umowy, a takżeprezentacji oraz przekazywania aktualnych informacji handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu prezentacji oraz przekazywania aktualnych informacji handlowych Administratora danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: adres do korespondencji – Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, adres e-mail – iod@funduszhipoteczny.pl

Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem danych osobowych, tj. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i księgową Administratora danych, a także pełniącym usługi doradcze na rzecz Administratora danych oraz kancelariom notarialnym i prawnym.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po takim cofnięciu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Fundusz Hipoteczny DOM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, mają Państwo:

a) prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,

b) prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

c) prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych,

e) prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ponadto informuję, iż dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w związku z tym przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jejcofnięciem.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt - info@funduszhipoteczny.pl

Zapoznałem się i zgadzam się z powyższym oświadczeniem

Zalety renty dożywotniej

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne rozwiązanie finansowe, które gwarantuje dożywotnią wypłatę świadczeń.

REGULARNA WYPŁATA

Co miesiąc otrzymujesz rentę dożywotnią, która poprawia domowy budżet.

GWARANCJA

Masz gwarancję zamieszkiwania w swoim domu lub mieszkaniu do końca życia.

BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW

Wszystkie koszty zawarcia umowy, takie jak wycena nieruchomości, notariusz i zaświadczenia pokrywa Fundusz Hipoteczny DOM.