Zalety

ZALETY

BEZPIECZNE

rozwiązania finansowe, które gwarantują dożywotnią wypłatę świadczeń.

REGULARNA WYPŁATA

renty dożywotniej co miesiąc poprawia domowy budżet.

JEDNORAZOWA WYPŁATA

pozwala na spłatę zaległości finansowych, pożyczek, czynszu lub na dodatkowe, znaczące i nieprzewidziane wydatki.

TRANSPARENTNA

umowa zawierana w formie aktu notarialnego.

GWARANCJA

zamieszkiwania w domu lub mieszkaniu do końca życia

WALORYZACJA

wysokości świadczeń naliczana co kwartał.

PRZEJRZYSTA

procedura. Formalności związane z zawarciem stosownych umów znajdują się po stronie pracowników Funduszu Hipotecznego DOM

ŻADNYCH KOSZTÓW

związanych z ubezpieczeniem mieszkania i podwyżką czynszu. Od chwili podpisania spoczywają one na Funduszu Hipotecznym DOM

BEZPŁATNE

i indywidualne konsultacje z prawnikiem i ekspertami

BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW

wszystkie koszty zawarcia umowy, takie jak wycena nieruchomości, notariusz, koszty niezbędnych do umowy zaświadczeń, pokrywa Fundusz Hipoteczny DOM

MOŻLIWOŚĆ

wynajęcia nieruchomości lub pozostawienia określonej kwoty spadkobiercom

BRAK PODATKU DOCHODOWEGO

od wypłacanych świadczeń pieniężnych, jeżeli nieruchomość została nabyta co najmniej 5 lat przed zawarciem umowy z Funduszem

ZWOLNIENIE SENIORA

z opłaty za użytkowanie wieczyste, z podatku od nieruchomości od momentu zawarcia umowy z FUNDUSZEM

NAJWYŻSZE STANDARDY

obsługi obejmujące m.in. czynności przedkontraktowe, kontraktowe, działania podejmowane w trakcie podpisywania umowy, określone w Księdze Zasad Dobrych Praktyk KPF

PRZYNALEŻNOŚĆ

do społeczności senioralnej, stworzonej przez Fundusz Hipoteczny DOM, z myślą o Klientach i uczestnictwo w inicjatywach prosenioralnych
organizowanych przez Fundusz.

PAKIET KORZYŚCI

dla każdego Klienta Funduszu, takich jak uczestnictwo w Klubie Seniora DOM, dostęp do Srebrnej Linii, darmowa prenumerata czasopisma „Życie Seniora”, organizacja pochówku, i wiele innych.

Zalety renty dożywotniej

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne rozwiązanie finansowe, które gwarantuje dożywotnią wypłatę świadczeń.

REGULARNA WYPŁATA

Co miesiąc otrzymujesz rentę dożywotnią, która poprawia domowy budżet.

GWARANCJA

Masz gwarancję zamieszkiwania w swoim domu lub mieszkaniu do końca życia.

BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW

Wszystkie koszty zawarcia umowy, takie jak wycena nieruchomości, notariusz i zaświadczenia pokrywa Fundusz Hipoteczny DOM.