Umowa o dożywocie – wzór

UMOWA O DOŻYWOCIE - WZÓR

Renta dożywotnia od Funduszu Hipotecznego DOM to rozwiązanie, które najlepiej zabezpiecza interesy osób starszych. Fundusz oferuje Seniorom umowę o dożywocie, która zawierana jest zawsze w formie aktu notarialnego. Konstrukcja naszych umów oparta jest na zapisach kodeksu cywilnego, w szczególności artykułów nr 908-916, które bezwzględnie zapewniają Seniorowi prawo dożywotniego zamieszkiwania lokalu oraz stałą wypłatę renty.

Bezpieczna umowa o dożywocie z Funduszem Hipotecznym DOM to:

  • precyzyjne określenie obowiązków ciążących na Funduszu w kwestii wypłaty świadczenia i jego waloryzacji, opłacania podatku od nieruchomości oraz ubezpieczania nieruchomości;
  • w umowie Fundusz poddaje się egzekucji w trybie art. 777 §1 kodeksu postępowania cywilnego
    co do zapłaty świadczeń;
  • zapewnienie wpisu prawa dożywocia i służebności osobistej mieszkania do działu III księgi wieczystej, co zwiększa ochronę prawną Seniora.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór umowy o dożywocie, wykorzystywany przez Fundusz Hipoteczny DOM. Warto jednak pamiętać, że każda umowa ma indywidualny charakter, wynikający z konkretnej sytuacji i oczekiwań Seniora, zgłaszanych w czasie uzgadniania warunków umowy.

 

Jeśli rozważają Państwo zawarcie umowy o dożywocie z osobą prywatną lub chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu proponowanym przez Fundusz Hipoteczny DOM, to zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią – tel. 801 005 801 oraz 530 000 344 lub do wypełnienia wniosku internetowego.

Zalety renty dożywotniej

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne rozwiązanie finansowe, które gwarantuje dożywotnią wypłatę świadczeń.

REGULARNA WYPŁATA

Co miesiąc otrzymujesz rentę dożywotnią, która poprawia domowy budżet.

GWARANCJA

Masz gwarancję zamieszkiwania w swoim domu lub mieszkaniu do końca życia.

BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW

Wszystkie koszty zawarcia umowy, takie jak wycena nieruchomości, notariusz i zaświadczenia pokrywa Fundusz Hipoteczny DOM.