O rencie dożywotniej

O RENCIE DOŻYWOTNIEJ

Renta dożywotnia to rozwiązanie finansowe przeznaczone dla każdego Seniora, który posiada na własność nieruchomość: dom, mieszkanie, grunt, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego.  Renta dożywotnia jest oparta o przepisy Kodeksu Cywilnego i funkcjonuje w Polsce jako profesjonalna usługa od 2008 roku. Na świecie (np. w Wielkiej Brytanii) istnieje od ponad 20 lat.

W ramach umowy zawieranej z Funduszem w formie aktu notarialnego Senior otrzymuje świadczenie pieniężne wypłacane dożywotnio w równych (np. comiesięcznych) transzach lub jako zastrzyk dużej gotówki zasilającej domowy budżet (wypłacanej w jednej lub kilku partiach). Na mocy umowy Senior przenosi prawo własności do nieruchomości na Fundusz, ale ma prawo dożywotniego zamieszkiwania w swoim lokum, co gwarantuje mu tzw. służebność osobista mieszkania. Warto podkreślić, że po zawarciu umowy podatek od nieruchomości czy opłata z tytułu użytkowania wieczystego, spoczywają na Funduszu, a nie na Seniorze. Dodatkowo po zawarciu umowy z Funduszem Hipotecznym DOM podwyżki czynszu nie obciążają więcej budżetu Seniora.

Wysokość renty dożywotniej zależy od wartości nieruchomości, wieku i płci Seniora – jeżeli jest ona wyższa od czynszu to podlega kwartalnej waloryzacji. Wartość wypłacanych świadczeń wyliczana jest indywidualnie i waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Warto dodać, że od początku istnienia Fundusz Hipoteczny DOM wypłacił Seniorom świadczenia o wartości przekraczającej już 10 mln zł.

Dodatkowo, po zawarciu umowy z Funduszem, do dyspozycji Seniora jest nasza Srebrna Linia czyli możliwość skontaktowania się telefonicznie z indywidualnym Opiekunem Klienta, który służy pomocą w różnych codziennych sprawach.  Srebrna Linia dostępna jest w dni robocze w godz. 9:00-17:00 pod wskazanym Klientowi numerem telefonu.
Więcej informacji o Srebrnej Linii Funduszu.

Zalety renty dożywotniej

Zalety renty dożywotniej

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne rozwiązanie finansowe, które gwarantuje dożywotnią wypłatę świadczeń.

REGULARNA WYPŁATA

Co miesiąc otrzymujesz rentę dożywotnią, która poprawia domowy budżet.

GWARANCJA

Masz gwarancję zamieszkiwania w swoim domu lub mieszkaniu do końca życia.

BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW

Wszystkie koszty zawarcia umowy, takie jak wycena nieruchomości, notariusz i zaświadczenia pokrywa Fundusz Hipoteczny DOM.