Proces zawarcia umowy

PROCES ZARAWCIA UMOWY Z FUNDUSZEM

1. ANKIETA

Ankietę wypełniasz dzwoniąc na naszą INFOLINIĘ (tel. 801 005 801 lub 530 000 344) lub wypełniając wniosek elektroniczny na naszej stronie internetowej: www.funduszhipoteczny.pl/wniosek. Mieszkańcy Warszawy i okolic mogą również przyjść osobiście do siedziby Funduszu przy Al. Jana Pawła II 29 w Warszawie.

W Ankiecie Fundusz zbiera podstawowe informacje o kliencie oraz jego nieruchomości. Ankieta jest niezobowiązująca i bezpłatna. Należy przygotować takie informacje jak: daty urodzenia osób, których dotyczyć ma umowa, adres nieruchomości, metraż nieruchomości oraz działki w przypadku domów, rozkład lokalu, rok zakupu nieruchomości, wysokość czynszu i podatku od nieruchomości. Celem ankiety jest wstępne oszacowanie aktualnej rynkowej wartości nieruchomości i wyliczenie na tej podstawie wysokości renty, jaka mogłaby być wypłacana.

2. PROGNOZA ŚWIADCZEŃ

Na podstawie danych z Ankiety specjaliści Funduszu dokonują wstępnej wyceny nieruchomości. W oparciu o wycenę oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące oczekiwanej długości życia wyliczana jest prognoza miesięcznej renty dożywotniej i możliwość wypłaty jednorazowej większej kwoty przy podpisaniu umowy. Przygotowaną prognozę świadczeń otrzymuje Ekspert Funduszu, który opiekuje się województwem, w którym Państwo mieszkacie. Po otrzymaniu prognozy Ekspert skontaktuje się telefonicznie.

3. SPOTKANIE Z EKSPERTEM

Po kilku dniach od złożenia wniosku do Osoby Zainteresowanej zadzwoni regionalny Ekspert Funduszu z informacją o przygotowanej prognozie świadczeń. Z Ekspertem można umówić się na bezpośrednie spotkanie w domu Klienta lub innym dogodnym miejscu. W przypadku Warszawy można również odbyć spotkanie w siedzibie Funduszu.

Na spotkaniu Ekspert przedstawi propozycję Funduszu, odpowie na wszelkie pytania, przekaże wzór umowy oraz omówi najważniejsze jej zapisy. Wzór umowy można skonsultować z prawnikiem lub inną zaufaną osobą. Potencjalny Klient nie musi podejmować decyzji od razu, wręcz wskazane jest przemyślenie wszystkich aspektów i umówienie się na kolejnespotkanie z Ekspertem Funduszu.

4. UMOWA PRZEDWSTĘPNA I ZEBRANIE DOKUMENTÓW

Jeżeli Osoba Zainteresowana akceptuje propozycję Funduszu, to na kolejnym spotkaniu dochodzi do podpisania umowy przedwstępnej oraz upoważnienia dla Eksperta, aby mógł w imieniu Klienta zebrać wszystkie niezbędne do zawarcia umowy przyrzeczonej dokumenty.
Koszty pełnomocnictwa oraz zbierania dokumentów ponosi Fundusz.

W celu przygotowania projektu umowy przyrzeczonej, Ekspert Funduszu będzie chciał zapoznać się m.in. z takimi dokumentami jak podstawa prawna nabycia mieszkania lub domu (akt notarialny), numer Księgi Wieczystej, rachunki ze spółdzielni lub wspólnoty, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego czy ZUS lub dokumenty geodezyjne (w przypadku nieruchomości gruntowych). Nasz Ekspert pomoże Państwu w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. Powołany zostanie również niezależny rzeczoznawca majątkowy, który przygotuje operat szacunkowy z wyceną nieruchomości.

5. WYCENA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ RZECZOZNAWCĘ

W uzgodnionym i dogodnym dla Klienta terminie zostanie umówiona wizyta niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, który dokona ostatecznej wyceny nieruchomości. Na podstawie operatu rzeczoznawcy przygotowany zostanie raport z finalną wysokością świadczeń – renty dożywotniej i wypłaty jednorazowej.
Koszt sporządzenia operatu pokrywa Fundusz

6. OPERAT SZACUNKOWY

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę oraz raport Funduszu zawierający ostateczną wysokość wypłaty jednorazowej oraz renty dożywotniej w ujęciu brutto i netto (renta brutto pomniejszona o zryczałtowaną opłatę na poczet czynszu) przekazywane są Klientowi. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w przypadku oferty Funduszu Hipotecznego DOM po podpisaniu umowy przyrzeczonej opłaty czynszowe na rzecz spółdzielni lub wspólnoty przekazywane są przez Fundusz bezpośrednio o spółdzielni/wspólnoty. Jeżeli Klient zaakceptuje ostateczne warunki finansowe określany jest dogodny dla Klienta termin zawarcia aktu notarialnego umowy przyrzeczonej.

7. UMOWA PRZYRZECZONA

Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy przyrzeczonej w formie aktu notarialnego. Po zawarciu umowy Klient otrzymuje wypłatę środków zgodnie z treścią umowy, w określonej w umowie wysokości i terminach. Od dnia zawarcia umowy Fundusz reguluje określone w umowie opłaty czynszowe do spółdzielni lub wspólnoty, płaci podatki od nieruchomości oraz ją ubezpiecza. W akcie notarialnym Fundusz zapewnia także Klientowi dożywotnie, nieodpłatne korzystanie z całego mieszkania lub domu.

8. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU WPŁYWAJĄ NA KONTO KLIENTA

Wypłata jednorazowa oraz renta dożywotnia wpływają na konto bankowe klienta lub są wypłacane w formie przekazu pocztowego.

Zalety renty dożywotniej

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne rozwiązanie finansowe, które gwarantuje dożywotnią wypłatę świadczeń.

REGULARNA WYPŁATA

Co miesiąc otrzymujesz rentę dożywotnią, która poprawia domowy budżet.

GWARANCJA

Masz gwarancję zamieszkiwania w swoim domu lub mieszkaniu do końca życia.

BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW

Wszystkie koszty zawarcia umowy, takie jak wycena nieruchomości, notariusz i zaświadczenia pokrywa Fundusz Hipoteczny DOM.