Młodszy Specjalista ds. Prawnych

MŁODSZY SPECJALISTA DS. PRAWNYCH

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska pracy:

 • analiza tematów prawnych pojawiających się w codziennej działalności Spółki,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • przygotowywanie projektów umów, w szczególności umów renty odpłatnej, umów o dożywocie oraz umów sprzedaży,
 • opracowywanie projektów pism w postępowaniach sądowych (w szczególności rejestrowych i wieczystoksięgowych), sądowo-administracyjnych oraz administracyjnych,
 • opracowywanie projektów uchwał, pełnomocnictw oraz innych dokumentów korporacyjnych,
 • opieka nad obiegiem dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z kancelariami i urzędami,
 • pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do zawierania przez Spółkę umów bądź podejmowania działań przed stosownymi organami.

Wymagania:

 • ukończone studia prawnicze,
 • dobra znajomość przepisów prawa cywilnego, administracyjnego, budowlanego oraz prawa spółek,
 • dostępność w wymiarze pełnego etatu,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w działach prawnych lub w kancelariach prawnych,
 • duża samodzielność, samodyscyplina i ponadprzeciętna dokładność,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

My z naszej strony oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub działalność gospodarczą (do wyboru)
 • narzędzia niezbędne do pracy – laptop i telefon komórkowy
 • pracę w miłej, przyjaznej atmosferze
 • pakiet opieki medycznej Enel-Med oraz pakiet sportowy
 • objęcie Programem Motywacyjnym uprawniającym (po spełnieniu określonych warunków) do objęcia akcji Spółki.

Aplikację proszę przesyłać mailowo na adres: malgorzata.rosinska@funduszhipoteczny.pl  

Prosimy o podanie wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Fundusz Hipoteczny DOM S.A.
z siedzibą w Warszawie zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu i kadrową Administratora danych.

 

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: adres do korespondencji – Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, adres e-mail – iod@funduszhipoteczny.pl

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwo innych danych jest dobrowolne.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób skutkujący zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym również nie będą profilowane.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt –  info@funduszhipoteczny.pl

Zalety renty dożywotniej

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne rozwiązanie finansowe, które gwarantuje dożywotnią wypłatę świadczeń.

REGULARNA WYPŁATA

Co miesiąc otrzymujesz rentę dożywotnią, która poprawia domowy budżet.

GWARANCJA

Masz gwarancję zamieszkiwania w swoim domu lub mieszkaniu do końca życia.

BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW

Wszystkie koszty zawarcia umowy, takie jak wycena nieruchomości, notariusz i zaświadczenia pokrywa Fundusz Hipoteczny DOM.