Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa

Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM:

Renta Dożywotnia Fundusz Hipoteczny

1. Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest pionierem i największą firmą działającą w obszarze hipoteki odwróconej (rent dożywotnich) w Polsce. Działalność gospodarcza Spółki obejmuje zawieranie umów o dożywocie i renty odpłatnej z osobami w wieku emerytalnym zainteresowanymi dodatkowymi świadczeniami pieniężnymi w zamian za przekazanie prawa własności do zajmowanego mieszkania/domu lub przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Spółka ponadto prowadzi działania promocyjne i sprzedażowe związane z bezpośrednim zawieraniem ww. umów, zarządza portfelem pozyskanych umów, a także zajmuje się administracją nieruchomościami, analizą rynku nieruchomości i oceną projektów inwestycji w nieruchomości pozyskiwane w ramach hipoteki odwróconej. Spółka świadczy również przedmiotowe usługi na rzecz spółki zależnej, Funduszu Hipotecznego DOM PLUS Sp. z o.o.

Wiodącym akcjonariuszem Spółki jest TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Akcje Spółki zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect w dniu 29 listopada 2012 r.

Renta Dożywotnia Fundusz Hipoteczny

2. Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Działalność Spółki obejmuje zawieranie umów o dożywocie i renty odpłatnej z osobami w wieku emerytalnym zainteresowanymi dodatkowymi świadczeniami pieniężnymi w zamian za przekazanie prawa własności do zajmowanego mieszkania/domu lub przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.  Spółka wypłaca Seniorom świadczenia z tytułu zawartych umów o dożywocie lub renty odpłatnej zlecając jednocześnie Spółce Dominującej, Funduszowi Hipotecznemu DOM S.A., prowadzenie działań promocyjnych i sprzedażowych związanych z zawieraniem ww. umów. Dodatkowo Spółka Dominująca, na zlecenie Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Sp. z o.o., świadczy usługi związane z zarządzaniem portfelem pozyskanych umów, administracją nieruchomościami, analizą rynku nieruchomości i oceną projektów inwestycji w nieruchomości pozyskiwane w ramach hipoteki odwróconej. Działalność Spółki jest ściśle powiązania z działalnością Grupy Kapitałowej, do której należy Spółka.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

 

Jakiej wysokości świadczeń możesz się spodziewać?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, czy renta dożywotnia może również Tobie pomóc cieszyć się życiem na emeryturze.

Zostaw nam swój numer a konsultant skontaktuje się z Tobą.
Skip to content