Grupa Kapitałowa

GRUPA KAPITAŁOWA

Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM:

1. Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest pionierem i największą firmą działającą w obszarze hipoteki odwróconej (rent dożywotnich) w Polsce. Działalność gospodarcza Spółki obejmuje zawieranie umów o dożywocie i renty odpłatnej z osobami w wieku emerytalnym zainteresowanymi dodatkowymi świadczeniami pieniężnymi w zamian za przekazanie prawa własności do zajmowanego mieszkania/domu lub przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Spółka ponadto prowadzi działania promocyjne i sprzedażowe związane z bezpośrednim zawieraniem ww. umów, zarządza portfelem pozyskanych umów, a także zajmuje się administracją nieruchomościami, analizą rynku nieruchomości i oceną projektów inwestycji w nieruchomości pozyskiwane w ramach hipoteki odwróconej. Spółka świadczy również przedmiotowe usługi na rzecz spółki zależnej, Funduszu Hipotecznego DOM PLUS Sp. z o.o.

Wiodącym akcjonariuszem Spółki jest TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

 

2. Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie

Działalność Spółki obejmuje zawieranie umów o dożywocie i renty odpłatnej z osobami w wieku emerytalnym zainteresowanymi dodatkowymi świadczeniami pieniężnymi w zamian za przekazanie prawa własności do zajmowanego mieszkania/domu lub przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.  Spółka wypłaca Seniorom świadczenia z tytułu zawartych umów o dożywocie lub renty odpłatnej zlecając jednocześnie Spółce Dominującej, Funduszowi Hipotecznemu DOM S.A., prowadzenie działań promocyjnych i sprzedażowych związanych z zawieraniem ww. umów. Dodatkowo Spółka Dominująca, na zlecenie Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Sp. z o.o., świadczy usługi związane z zarządzaniem portfelem pozyskanych umów, administracją nieruchomościami, analizą rynku nieruchomości i oceną projektów inwestycji w nieruchomości pozyskiwane w ramach hipoteki odwróconej. Działalność Spółki jest ściśle powiązania z działalnością Grupy Kapitałowej, do której należy Spółka.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

Zalety renty dożywotniej

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne rozwiązanie finansowe, które gwarantuje dożywotnią wypłatę świadczeń.

REGULARNA WYPŁATA

Co miesiąc otrzymujesz rentę dożywotnią, która poprawia domowy budżet.

GWARANCJA

Masz gwarancję zamieszkiwania w swoim domu lub mieszkaniu do końca życia.

BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW

Wszystkie koszty zawarcia umowy, takie jak wycena nieruchomości, notariusz i zaświadczenia pokrywa Fundusz Hipoteczny DOM.