Asystent ds. Operacyjnych

ASYSTENT DS. OPERACYJNYCH

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska pracy:

 • przygotowywanie prognoz rent dożywotnich na podstawie samodzielnej wyceny wartości nieruchomości
 • wstępna weryfikacja dokumentów wewnętrznych Spółki, urzędowych, operatów szacunkowych itp.
 • uzyskiwanie w imieniu naszych klientów dokumentów niezbędnych do podpisania aktu notarialnegom.in.:
  • zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami: z Urzędu Skarbowego, ZUS-u, spółdzielni lub wspólnoty
  • zaświadczeń z ewidencji ludności
  • zaświadczeń z Krajowego Rejestru Długów itp.
 • sprzedaż nieruchomości znajdujących się w portfelu Spółki

Wymagania:

 • znajomość specyfiki pracy z urzędami: US, ZUS, Urząd Miasta itp.
 • gotowość do podróżowania
 • gotowość do częstego osobistego załatwiania spraw w różnego rodzaju urzędach
 • wykształcenie wyższe, mile widziane doświadczenie w sprzedaży nieruchomości/obrocie nieruchomościami
 • czynne prawo jazdy kat. B – konieczne
 • biegłość w znajdowaniu informacji w Internecie
 • znajomość programów Word, Excel, Outlook
 • duża samodzielność, samodyscyplina i dokładność
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole

My z naszej strony oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub działalność gospodarczą (do wyboru)
 • narzędzia niezbędne do pracy – laptop i telefon komórkowy
 • pracę w miłej, przyjaznej atmosferze
 • pakiet opieki medycznej Enel-Med oraz pakiet sportowy
 • objęcie Programem Motywacyjnym uprawniającym (po spełnieniu określonych warunków) do objęcia akcji Spółki.

Aplikację proszę przesyłać mailowo na adres: malgorzata.rosinska@funduszhipoteczny.pl  

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym”. Może Pan/Pani w każdym momencie wycofać zgodę poprzez wysłanie maila na adres info@funduszhipoteczny.pl lub iod@funduszhipoteczny.pl w tytule maila wpisując „wycofanie zgody” lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 100 50 00. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.”

 

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez Administratora danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Administratora danych.

Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem danych osobowych, tj. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i kadrową Administratora danych.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: adres do korespondencji – Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, adres e-mail – iod@funduszhipoteczny.pl

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, Administrator danych będzie przechowywał Pana/Pani dane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Fundusz Hipoteczny
DOM S.A. z siedzibą w Warszawie
, mają Państwo:

 1. prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,
 2. prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 3. prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora danych osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt –  info@funduszhipoteczny.pl

Jeżeli chce Pan/Pani uczestniczyć w kolejnych rekrutacjach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych”.

Może Pan/Pani w każdym momencie wycofać zgodę poprzez wysłanie maila na adres info@funduszhipoteczny.pl lub iod@funduszhipoteczny.pl w tytule maila wpisując „wycofanie zgody” lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 100 50 00. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Zalety renty dożywotniej

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne rozwiązanie finansowe, które gwarantuje dożywotnią wypłatę świadczeń.

REGULARNA WYPŁATA

Co miesiąc otrzymujesz rentę dożywotnią, która poprawia domowy budżet.

GWARANCJA

Masz gwarancję zamieszkiwania w swoim domu lub mieszkaniu do końca życia.

BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW

Wszystkie koszty zawarcia umowy, takie jak wycena nieruchomości, notariusz i zaświadczenia pokrywa Fundusz Hipoteczny DOM.