Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu marketingu produktów i usług Administratora, przesyłania informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych), a także w celu bieżącego przekazywania przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, komputer) aktualnych informacji o produktach Administratora, zgodnie odpowiednio z: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., nr 1030) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., nr 243 ze zm.).

Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem, tj. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i księgową Administratora danych, a także pełniącym usługi doradcze na rzecz Administratora oraz kancelariom notarialnym i prawnym.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: adres do korespondencji – Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, adres e-mail – iod@funduszhipoteczny.pl

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po takim cofnięciu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Fundusz Hipoteczny
DOM S.A. z siedzibą w Warszawie
, mają Państwo:

  1. prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,
  2. prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  3. prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,
  5. prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu marketingu produktów i usług Administratora danych osobowych oraz przesyłania informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych).

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak prowadzenia działań mających na celu marketing produktów i usług Administratora, w tym w szczególności nieprzesyłanie informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych).

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ponadto informuję, iż dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w związku z tym przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt –  info@funduszhipoteczny.pl

Zalety renty dożywotniej

ikona02

Stałe miesięczne
świadczenie

ikona03

Możliwość mieszkania
we własnym mieszkaniu
do końca życia

ikona04

brak konieczności
zdolności
kredytowej

ikona01

BRAK PODATKU OD RENTY
HIPOTECZNEJ