Certyfikat Etyczny dla Funduszu Hipotecznego DOM

Certyfikat Etyczny dla Funduszu Hipotecznego DOM

Logotyp ZPF

Fundusz Hipoteczny DOM od 2012 roku posiada Certyfikat Etyczny zgodności z Zasadami Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jest on świadectwem stosowania przez firmę najwyższych standardów etyki branżowej. Certyfikat ten przyznawany jest firmom, który pozytywnie przechodzą coroczną weryfikację ankiet audytu etycznego dokonywany przez Komisję Etyki przy ZPF.

Zasady Dobrych Praktyk obowiązujące Fundusz Hipoteczny DOM można pobrać pod adresem: https://zpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/

Więcej, o tym, jakimi zasadami się kierujemy w Funduszu Hipotecznym DOM: https://www.funduszhipoteczny.pl/o-funduszu/czym-sie-kierujemy/

Istniej możliwość skierowania wniosku (skargi) do Komisji Etyki o wszczęcie postępowania. Wniosek taki można złożyć:

  • w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
  • w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@zpf.pl.

Więcej informacji na: https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-ke/

Poniżej nasz aktualny Certyfikat Audytu Etycznego ZPF za rok 2022:

Nasze Certyfikaty Audytu Etycznego ZPF za wcześniejsze lata:

Certyfikat Audytu Etycznego 2021 FH DOM 

  

  

Zalety renty dożywotniej

ikona02

Stałe miesięczne
świadczenie

ikona03

Możliwość mieszkania
we własnym mieszkaniu
do końca życia

ikona04

brak konieczności
zdolności
kredytowej

ikona01

BRAK PODATKU OD RENTY
HIPOTECZNEJ